Jesteś tutaj
Strona domowa > Finanse > Księgowość dla małych firm

Księgowość dla małych firm

Księgowość dla małych przedsiębiorstw - StudioangelKsięgowość dla małych przedsiębiorstw? Księgowość dla mikro przedsiębiorstw można prowadzić rozliczając się na kilka sposobów: w oparciu księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Jeżeli przedsiębiorca sporządza księgowość na własną odpowiedzialność, składając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub wypełnić je danymi przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowość sprawować będzie biuro rachunkowe, wtedy informacja musi zostać napisana w formularzu lub w przeciągu 7 dni dane należy zaktualizować. Każda osoba rejestrując firmę musi nakreślić gdzie będzie składowana dokumentacja rachunkowa.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Podatnik w zakresie rozliczeń może wybrać formę opodatkowania na zasadach ogólnych jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową na bazie wykazu dowodów – przede wszystkim chodzi o rachunki jak również faktury. Dlatego magazynuje się materiały z przychodami oraz wydatkami w firmie. Dla każdej z możliwości są inne stawki podatkowe, a także sposób wykonywania obliczeń. Jest to najzwyklejsza metoda rozliczania oraz nie zabiera dużo czasu.

Zgodnie z ryczałtem ewidencjonowanym

Dokonywane rozliczenia w taki sposób można w momencie, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą o charakterze spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą ewidencji ewidencji księgowej. Bazowym czynnikiem opodatkowania jest dochód jaki przedsiębiorca uzyskał, pomijając w rozrachunkach poniesione koszty. Na bazie naliczonego przychodu obliczona nałożona jest stawka podatkowa. Dla zaistniałych przypadków nakreślony jest maksymalny próg przychodów 250,000 tys. euro. Aczkolwiek należy zapamiętać, że dla spółki w limit wchodzić będzie przychód każdego ze wspólników. Przychody z samodzielnej działalności oraz spółki nie są dodawane.

Zgodnie z kartą podatkową

Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw dających zatrudnienie niewielkiej liczbie pracowników. Podatnik płaci stałą stawkę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek jest przeliczony zgodnie z ustaleniami naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku oddziałują czynniki takie jak liczba mieszkańców ludzi w rejonie prowadzenia firmy, liczba pracowników oraz charakter firmy. Przedsiębiorstwo rozliczając się sposobem karty podatkowej nie jest zobowiązane, aby wykonywać księgowość, uiszczać opłaty zaliczek. Nie musi zobowiązywać się również, aby złożyć zeznania podatkowe. Zobligowane jest natomiast zachować całość kopii faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Dokumenty zatrzymuje się w przeciągu 5 lat podatkowych – od końcówki roku w którym wydano fakturę lub rachunek. Przedsiębiorstwo musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.

Top