Jesteś tutaj
Strona domowa > Praca i Business > Obróbki metali

Obróbki metali

Spośród używanych technologii wyróżnić można obróbkę: plastyczną, mechaniczną, chemiczną, skrawaniem i cieplno-chemiczną. Obrabianie metali jest to proceder, którego celem jest nadać określony kształt. Zmianie oprócz kształtu, zmianie podlegają właściwości fizyczne i chemiczne konkretnego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbki metali - StudioangelToczenie – ta metoda obróbki wykonywana jest: obwiedniowo, wzdłużnie, wewnętrznie, poprzecznie, kopiowo jak również zewnętrznie. , której celem jest zmiana kształtu tworzywa nadając przedmiotowi ruch obrotowy, a narzędzie zostaje wprawione w ruch liniowy. Tworzywo podczas obracania się ma styczność z nożem tokarskim, który sposobem skrawania nadaje kształt kulisty, walcowaty lub stożkowaty.

Frezowanie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu w użyciu wieloostrzowego narzędzia. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – obwodowy lub czołowy. Materiał obrabiany wprawiony jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie lub współbieżnie w zależności od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zaistnieć taka sytuacja, że ostrze zostanie również wprawione ruch posuwowy, a tworzywo zostanie usytuowane statycznie.

Szlifowanie – ten rodzaj obróbki odbywa się przez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału za pomocą narzędzi ściernych – takich jak ściernica. Najczęściej szlifowanie jest wykorzystywane do obróbki przedmiotów stworzonych ze stali hartowanej, ale również inne materiały z metalu mogą być poddane pod ten sposób obróbki. Rozmiar ścieranego materiału ma zależność od: ziarnistości, twardości ściernicy, wielkości jak również rodzaju. Do produkcji ściernic najczęściej użyty jest: korund, diament, węglik krzemu jak również węglik boru.

Produkcja kół zębatych i zespołów stożkowych – http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – do tego rodzaju obróbki mogą ulec na przykład takie tworzywa jak pręty, kształtowniki albo blachy. Walcowanie odbywa się na ciepło, gorąco lub zimno. Obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu przez nacisk wywierany między: rolkami, tarczkami albo walcami. Istnieje również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie kształtując materiał.

Tłoczenie – przykładem materiału do wykorzystania tego rodzaju obróbki jest blacha, folia albo płyta. Ta metoda obróbki jest wykonywana na ciepło albo zimno. Obróbka metalu polega na zmianie kształtu przez łączenie, cięcie lub kształtowanie.

Ciągnienie – przykładem wykorzystania tej obróbki może być rura, pręt lub drut. Tego rodzaju obróbka przebiega na ciepło lub zimno. Obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu przez częściowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego, a w konsekwencji wydłużeniu materiału.

Gięcie – obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu poprzez wyginania, zaginania albo zwijania. Gięcie przebiega tylko na zimno i wymiary poprzeczne zostają takie same.

Kucie – obróbka przebiega na tzw. młotkach, kuźniarkach albo prasach. Obróbka kuciem jest wykonywana ręcznie lub mechanicznie na ciepło albo zimno. Obróbka metalu, której celem jest zmiana kształtu poprzez uderzenia, zgniatanie lub nacisk.

Top