Jesteś tutaj
Strona domowa > Praca i Business > Jak wygląda rynek pracy w Polsce?

Jak wygląda rynek pracy w Polsce?

Rynek pracy w Polsce - StudioangelIstotną informacją jest liczba osób będąca w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które mają pracę lub poszukują pracy jest szacunkowo 75%. Kolejnym istotnym czynnikiem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi na ogół 3 – 4 procent. Co jest zgodne dla każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce uzależniony jest od postępu techniki i technologii. Na rynku stale brakuje specjalistów. Brak specjalistów najprościej uargumentować można wyborem pracy za granicą i nadmierną konkurencją. Pracodawcy często zatrudniają nowych pracowników przeważnie wtedy, gdy wypracowany zysk jednej osoby będzie pokrywał koszty podjęcia współpracy z przyszłym pracownikiem.

Dlaczego obywatele szukają nowej pracy?

Odsetek obywateli zmieniających pracę się zmniejszył. Znaczna część Polaków podejmuje pracę u innego pracodawcy w pierwszych sześciu miesiącach od złożenia podpisu pod umową. Czasami nawet więcej niż jeden raz w przeciągu roku. Takie decyzje podejmują najczęściej młode osoby mające poczucie własnej wartości. Czasami przyczyną zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy po części spełniają warunki do zatrudnienia na stanowisko. Zamiast podnosić swoje umiejętności zawodowe zaistniała konieczność, aby uczyć się czegoś nowego. Awans pochłania nieporównywalnie więcej czasu i dodatkowo wymaga specjalnego przygotowania. Na przykład na szkoleniu uzupełniającym kwalifikacje lub stażu. W takich okolicznościach niby zawsze zostaje decyzja do podjęcia – czy spróbować odnaleźć oferty, która pasuje do profilu? Czy może rozpocząć jakąkolwiek pracę od minimalnych standardów? Większość woli pozbyć się kłopotu z bezrobociem, ale… wracając do właściwego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że zasinieje konieczność powtórki materiału – to jest błędne koło. To jest jedna z przyczyn, która doprowadza do brania pod uwagę wyjazdu za granicą. Tego można się spodziewać. Ma to znaczenie jeśli istnieje zapotrzebowanie na konkretny zawód w za granicą. Dodatkowo wzrost płac minimalny w krajach Unii Europejskiej kusi do podjęcia działań.

Szara strefa w gospodarce

Wraz z dobrze prosperującą gospodarką wielu obcokrajowców nastawia się na korzystne wynagrodzenie i zatrudnienia na dłuższy okres. Jeżeli jednak nadarzy się szansa do zarobienia kasy z pominięciem urzędu skarbowego, zysk osiągnięty czasami w kilka dni będzie dwukrotnie albo trzykrotnie większy. A w krajach mniej rozwiniętych, taki zarobek jest ogromną pokusą. Za nielegalne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednak pracodawcy i tak ryzykują. Napływ imigrantów szukających pracy w Polsce się powiększył. Rynek pracy w Polsce cierpi na rzecz nielegalnej działalności osób uchylających się od odpowiedzialności w stosunku do organu skarbowego.

Top