اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ Isaac Asimov

ISBN:

Published:

Paperback

32 pages


Description

اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌  by  Isaac Asimov

اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ by Isaac Asimov
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 32 pages | ISBN: | 8.18 Mb

Ancient astronomy, Isaac Asimov(1920-1992)عنوان: «اخترشناسی باستان»؛ اثر: «ایزاک آسیموف»؛ مترجم: «محمدرضا غفاری»؛ نشر: «تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ نخست »؛ مشخصات ظاهری: ص.، مصور (رنگی)؛ فروست: «دانشنامه جهان؛؛ شابک چاپ سوم: 9644300661، شابکMore‎Ancient astronomy, Isaac Asimov(1920-1992)‏عنوان: «اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌»؛ اثر: «ای‍زاک‌ آس‍ی‍م‍وف‌»؛ م‍ت‍رج‍م‌: «م‍ح‍م‍درض‍ا غ‍ف‍اری‌»؛ نشر: «ت‍ه‍ران‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی، چاپ نخست ۱۳۷۳»؛ ‏مشخصات ظاهری: ‏‫‏۳۲ ص‌.، م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)؛ ‏فروست: «دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ان‌؛۳۱؛ ‏شابک چاپ سوم: 9644300661، شابک چاپ چهارم: 9644300912، چاپ دوم: ۱۳۷۴، چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۷۵، ‏چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۶، ‏موضوع: ن‍ج‍وم‌، ت‍اری‍خ‌، ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "اخ‍ت‍رش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌":


studioangel.com.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us